Meer resultaten voor opleiding ergotherapie verkort

opleiding ergotherapie verkort
Studietrajecten om werken en studeren te combineren. PXL.
De brugopleiding beoogt verpleegkundigen die al in het bezit zijn van een diploma Gegradueerde HBO5-verpleegkundige of vroedvrouwen, in de mogelijkheid te stellen om binnen het wettelijk kader het diploma tot professionele Bachelor in de Verpleegkunde te behalen in een verkort studietraject. Deze opleiding richt zich naar personen die in het bezit zijn van één van de volgende diplomas.: diploma gebrevetteerde verpleegkundige, gediplomeerde verpleegkundige 4de graad of gegradueerde HBO5-verpleegkundige HBO5. diploma van professionele Bachelor in de Vroedkunde. Brugstudenten beschikken al over elementaire kennis en vaardigheden met betrekking tot het beoefenen van de verpleegkunde. Werken vanuit concrete probleemsituaties volgens het probleemgestuurd onderwijs PGO staat hierbij centraal. Studeren in het PGO-systeem betekent.: maximale coaching van het leerproces kleine groepen 14-15 studenten. integratie van leerinhouden. De brugstudent dient er rekening mee te houden dat het onderwijs georganiseerd is binnen één dag per week. Meer info hierover kan je terugvinden in onze infobrochure. Wie in het bezit is van een diploma Vroedkunde kan informatie terugvinden in de infobrochure Verpleegkunde na vroedkunde. Terug naar mogelijke studietrajecten om werken en studeren te combineren. Ergotherapie voor werkstudenten.
Na een professionele Bachelor Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Universiteit Gent.
Voor studenten die reeds het diploma professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs met onderwijsvak: lichamelijke opvoeding hebben behaald of in het bezit zijn van een diploma professionele bachelor Bewegen en Sport, wordt een verkort bachelorprogramma voorzien in de opleiding tot master in de L.O.
Verkorte trajecten Hogeschool Gent.
Dankzij een verkort traject kan je in een beperkte studietijd een extra diploma behalen. Klik op de kadertjes voor meer info. Alles weergeven Mens en Welzijn Natuur en Techniek Bedrijf en Organisatie. Mens en Welzijn. Natuur en Techniek. Bedrijf en Organisatie. Agro en biotechnologie. Alle info over inschrijven aan de HoGent vind je via onderstaande link. Heb je nog vragen, neem dan contact op met de studietrajectbegeleider van de opleiding.
Wat na je opleiding? Arteveldehogeschool Gent.
U bent hier. Home Opleidingen Bachelor Ergotherapie Wat na je opleiding? Wat na je opleiding? Als ergotherapeut kom je terecht in het ruime werkveld van de gezondheidszorg: algemene en gespecialiseerde ziekenhuizen, woon en zorgcentra, revalidatiecentra, medisch-pedagogische instituten, dagverblijven, psychiatrische centra, scholen voor buitengewoon onderwijs, beschutte woonvormen. Je kan ook aan de slag als zelfstandig ergotherapeut en kiest zelf of je werkt met kinderen, volwassenen of ouderen. Vind ik werk met mijn diploma? Onze studenten doen gemiddeld iets meer dan twee maanden over de zoektocht naar een geschikte job. Een jaar na het afstuderen is slechts 35, % van de afgestudeerden met dit diploma werkzoekend Bron: VDAB-Schoolverlatersrapport 2016. Liever verder studeren? Zo'n' 364, % van onze studenten studeert verder. Aan de Arteveldehogeschool kan je via een verkort traject een tweede bachelordiploma behalen, bijvoorbeeld Bachelor in het onderwijs of Bachelor in het sociaal werk.
ergotherapie VIVES.
Het is de bedoeling dat je gedurende de opleiding zoveel mogelijk ervaring opdoet binnen de vier disciplines van de ergotherapie, met name fysieke revalidatie, geestelijke gezondheidszorg, ontwikkelingsproblemen en geriatrie. Je hoeft niet zelf op zoek te gaan naar een stageplaats.
Onderwijskiezer.
Volgende Ba-na-Ba's' sluiten aan op Ergotherapie. Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie. een verkorte bachelor. Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.
Opleiding Ergotherapie AP Hogeschool.
Er bestaat een verkort traject met minder studiepunten dan een normaal bachelorprogramma. Dankzij kennis die je al opdeed tijdens een andere relevante bacheloropleiding, moet je maar 120 studiepunten opnemen. Afhankelijk van het diploma dat je hebt behaald, kies je één van onderstaande trajecten. Voor studenten met een diploma Bachelor in de Orthopedagogie, Bachelor in het Sociaal Werk, Bachelor in de Toegepaste Psychologie, Bachelor in de Gezinswetenschappen, Bachelor in de Pedagogie van het Jonge Kind, Bachelor in de Sociale Readaptatiewetenschappen, Bachelor in het Onderwijs Kleuteronderwijs, Bachelor in het Onderwijs Lager Onderwijs en Bachelor in het Onderwijs Secundair Onderwijs, Bachelor in de Creatieve Therapie of een Bachelor in de psychologische en pedagogische wetenschappen. Voor studenten met een diploma Bachelor in de Verpleegkunde, Bachelor in de Vroedkunde of een Bachelor in de Logopedie en Audiologie. Voor studenten met een diploma Bachelor in de Revalidatiewetenschappen, Kinesitherapie of een Bachelor Bewegingswetenschappen. Nieuws over deze opleiding. Studienamiddag E-health en Ergotherapie succes.
ergotherapie ergo opleiding ergotherapie verkort.
Aan de Arteveldehogeschool kan je via een verkort traject een tweede bachelordiploma behalen, bijvoorbeeld Bachelor in het onderwijs of Bachelor in het sociaal werk. Een nieuwe opleiding betekent een heleboel nieuwe vakken. Hier ontdek je de belangrijkste vakken die aan bod komen in de opleiding Ergotherapie.
Ergotherapie Odisee.
Een nieuwe opleiding betekent een heleboel nieuwe vakken. Hier ontdek je de belangrijkste vakken die aan bod komen in de opleiding Ergotherapie. Klinisch redeneren en ergofundamenten. In dit vak kom je alles te weten over de inhoud van ergotherapie en de job van een ergotherapeut.
Diplomawijzer Overzicht verkorte trajecten Thomas More.
Afhankelijk van jouw diploma bieden onderstaande opleidingen je een specifieke verkort traject aan zodat je in één, anderhalf of twee jaar een extra bachelordiploma op zak kan steken. Geen specifiek traject voor de opleiding die jou interesseert? Bekijk dan zeker de informatie rond vrijstellingen.

Contacteer ons